all

 

 

nazwa spółki GENESIS ENERGY SA (dawn.DIVICOM SA)
strona internetowa www.genesisenergy.pl
data debiutu 30 października 2007
rynek NewConnect
ticker GNR
o spółce podstawowe informacje
relacje inwestorskie dla inwestora
notowania notowania
wiadomości ze spółki komunikaty
dokument emitenta dokument informacyjny
prezentacja z debiutu film
autoryzowany doradca INC SA

 

RELACJA Z DEBIUTU

GENESIS ENERGY (dawn. DIVICOM) - 13 debiutantem na NewConnect
30 października 2007 roku na rynku NewConnect zadebiutowała spółka DIVICOM. Był to 13 debiut na alternatywnym rynku akcji GPW, uruchomionym w sierpniu 2007 roku.

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na poziomie 3 zł.

Na otwarciu notowań w dniu debiutu cena akcji spółki DIVICOM osiągnęła wartość 6 zł, co oznacza 100% wzrost w stosunku do ceny emisyjnej. Na zamknięciu sesji, akcję debiutanta wyceniano aż na 9,4 zł. Możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu w odniesieniu do ceny emisyjnej wzrosła tym samym do poziomu przekraczającego 213%.

Wartość obrotu wyniosła prawie 5,6 mln zł. Właściciela zmieniło 357,5 tys. papierów.

Przedmiotem działalności spółki DIVICOM jest prowadzenie sieci sklepów komputerowych pod marką DIVICOM w systemie partnerskim. Podstawą współpracy pomiędzy DIVICOM S.A. a Partnerami handlowymi jest umowa partnerska zawierająca szczegółowe warunki na jakich prowadzona jest współpraca. Umowa partnerska ma charakter umowy franchisingowej. Wartość nowowprowadzanych na rynek instrumentów wyniosła 3 mln zł.

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest następująca:

  Liczba posiadanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
PC GUARD S.A. Seria A - 1.755.000 Razem 35,75% Razem 35,75%
Seria B - 175.500
Pozostali akcjonariusze 3 469 500 64,25% 64,25%
Suma 5 400 000 100,00% 100,00%